Ski Sentrum Syd

I 2020 planlegges salgsstart av første byggetrinn i Ski Sentrum Syd – «Ski blir by». Stor-Oslo Eiendom utvikler et større område helt sør i Ski sentrum. Her skal dagens situasjon endres betraktelig. Fremtiden vil by på en oase av mennesker, hyggelige gatekafeer, og et urbant godt liv.

Ski / Under utvikling

Ski Sentrum Syd

Prosjektet vil bestå av en trinnvis utbygging og det vil bli tilbudt et mangfold av leilighetstyper. Fra 2-roms til 5-roms med urbane og gode kvaliteter i nærhet til storbyen Oslo. Dette er stedet for deg som vil bo i en litt mindre by, med alle de kvaliteter og særegenheter dette gir. Ski sentrum går gjennom en spennende utvikling og denne delen av sentrum blir en viktig brikke i byen. Det vil legges til rette for hyggelige bilfrie gater, stort og inviterende torg og lune gårdsrom.