Pressemelding Archives - Stor-Oslo Eiendom

Ny prosjektleder til Stor-Oslo Eiendom

Stor-Oslo Eiendom er i vekst med en betydelig prosjektportefølje under utvikling og har derfor ansatt nok en ny prosjektleder.

Per Olav Dahl Hegge startet opp hos Stor-Oslo Eiendom 1. november. Han kommer fra stillingen som prosjektsjef i Bane NOR Eiendom, der han har jobbet med bolig- og næringsprosjekter i forskjellige faser. Han har også erfaring som prosjektleder i AF Gruppen med gjennomføring av totalentrepriser.

Per Olav har bakgrunn som sivilingeniør i bygg fra NTNU og god erfaring med prosjektledelse innenfor nybygg og rehab av bolig og næring i både private og offentlige prosjekter.

«Jeg har fulgt Stor-Oslo Eiendom over lengre tid noe som har gitt meg et svært godt inntrykk av selskapet som en av de mest fremoverlente og profesjonelle eiendomsutviklerne. Det er med stor glede at jeg blir en del av det svært kompetente teamet og jeg ser frem til å videreutvikle meg innenfor eiendomsutvikling. Jeg ser også frem til å jobbe med spennende og krevende prosjekter med et sterkt kommersielt fokus, samt helhetlig byutvikling der miljø og bærekraft står sentralt» uttaler Per Olav.

Stor-Oslo Eiendom har over mange år bygget et solid team av flinke folk som vi er skikkelig stolt av! Tverrfaglighet og samarbeid er grunnlggende verdier i vår organisasjon, og det er den kompetansen som gjør det mulig å utfordre det eksisterende, og finne morgendagens løsninger innen byutvikling. Per Olav har både riktig kompetanse, erfaring og innstilling og vi er veldig glade for å få ham om bord, sier adm.dir Mathis Grimstad.

Stor-Oslo Eiendom vokser og utvider prosjektteamet

Stor-Oslo Eiendom er i vekst med en betydelig prosjektportefølje under utvikling og har derfor ansatt to nye prosjektledere.

 

Camilla Sunde er kommet tilbake til Stor-Oslo Eiendom etter å ha jobbet som prosjektsjef hos JM Bolig i 4 år. Camilla begynte i sin stilling som senior prosjektleder i august. Camilla er utdannet byplanlegger fra LSE og har bakgrunn fra både offentlig og privat virksomhet. Hun har mye kompetanse fra reguleringsprosesser og tidlig fase av eiendomsutviklingen.

 

«Etter 4 år som prosjektsjef i JM ønsket jeg å bevege meg tilbake til tidligfase og regulering. Jeg har savnet miljøet i Stor-Oslo Eiendom, og når jeg fikk anledning til å komme tilbake var det egentlig et enkelt valg.
Stor- Oslo Eiendom har mange spennende og viktige byutviklingsprosjekter, og er godt rigget for å håndtere alle de utfordringene som må løses i slike sammensatte prosjekter. Selskapets økte satsing på både miljø og sosial bærekraft er noe jeg allerede er veldig stolt av.»

 

Kjartan Hervig begynte 1. september, og kommer fra stillingen som prosjektleder hos WSP hvor han blant annet har vært byggherrens prosjektleder for utvikling og gjennomføring av hotellet på The Well spa . Kjartan har bakgrunn fra NTNU som Sivilingeniør, og har opparbeidet seg en god erfaring (med prosjektledelse på byggherresiden) med gjennomføring av prosjekter i alle faser, i både privat og offentlig sektor.

 

«Gjennom å ha jobbet som konsulent innen prosjektledelse, har jeg fått et svært godt inntrykk av Stor-Oslo Eiendom som en solid og seriøs eiendomsutvikler. Jeg er derfor både stolt og glad over å bli en del av det kompetente teamet i selskapet. Jeg ser frem til å jobbe med, og videreutvikle, min kompetanse innen, eiendoms- og byutvikling. Det trigger meg å få jobbe i Stor-Oslo Eiendom, som innehar spennende prosjekter fra A-Å, hvor et kommersielt eierskap og drivkraft kombineres med et fokus på å levere god bokvalitet og bærekraft i utviklingen av morgendagens boliger og næringseiendom.»

 

Vi er veldig fornøyd med å få Camilla og Kjartan med på laget. De har begge lang og god erfaring som vil bidra til å gjøre Stor-Oslo til en enda bedre eiendomsutvikler. I en tid hvor det er kamp om ressursene er det hyggelig at vi klarer å tiltrekke oss gode medarbeidere og at vi blir oppfattet som et attraktivt selskap å jobbe i, sier adm.dir Mathis Grimstad.

Stor-Oslo Eiendom styrker prosjektteamet

Stor-Oslo Eiendom er i vekst med en betydelig prosjektportefølje under utvikling og har derfor ansatt tre nye prosjektledere.

 

Marius Hole Isager (28) begynte i stilling som prosjektleder i januar. Han kommer fra stillingen som prosjekteringsleder hos JM. Marius har en Bachelor Byggingeniør fra Høyskolen i Bergen og en Master i eiendomsutvikling fra Heriot Watt University.

 

–  Etter å ha fulgt selskapet i flere år er jeg glad for å kunne bli en del av en så fremoverlent og kunnskapsrik gjeng. Stor-Oslo Eiendom har de siste årene tatt rollen som en av de mest ambisiøse eiendomsutviklerne i regionen. Jeg ser virkelig frem til å jobbe med spennende prosjekter sammen med så dyktige medarbeidere, sier Marius.

 

Oscar Karlsrud (29) startet også i januar som ny prosjektleder, og kommer fra stillingen som prosjektleder hos Scandinavian Development / Constructive Development. Karlsrud er utdannet fra NMBU med en mastergrad i Eiendom. Karlsrud gleder seg til å utvikle selskapets prosjekter sammen med resten av teamet i Stor-Oslo Eiendom.

 

–  Stor-Oslo Eiendom er en målrettet og fremoverlent eiendomsutvikler med høy kompetanse som ønsker å gi noe tilbake i byutviklingen. Selskapet er godt rigget for fremtiden og har bærekraftige verdier, sier Oscar.

 

Knut Hvattum (37) er sist ankomne som prosjektleder i Stor-Oslo Eiendom i februar. Knut kommer fra stillingen som prosjektleder hos OBOS Nye Hjem. Han er utdannet ved Høgskolen Sør-Trøndelag og Berkley som ingeniør, med Master i Teknologiledelse og Project mangement.

 

–  Jeg gleder meg veldig til å bli del av Stor-Oslo-teamet. Stor-Oslo Eiendom har en strategi og visjon som jeg virkelig tror på. De har en svært spennende prosjekt-portefølje, og er samtidig opptatt av både miljø, bærekraft og proptech. Jeg ser frem til å bidra inn i prosjektene med min erfaring og lære mer fra et svært dyktig og sammensatt team, sier Knut.

 

– Vi har store forventninger til alle, og vi ser frem til deres bidrag i organisasjonen fremover. Alle tre er nå på plass og er godt i gang med respektive prosjekter. Vi er veldig fornøyd med ansettelsene, og samtlige vil styrke våre prosjektteam. Vi er sikre på at de vil bli gode bidragsytere til Stor-Oslo-kulturen, sier adm.dir Mathis Grimstad.

 

Stor-Oslo Eiendom styrker investeringsteamet

Stor-Oslo Eiendom har ansatt Almir Avdic (27) som ny Investeringsanalytiker.

Han kommer fra stillingen som analytiker hos Anvil Asset Advisors. Almir har en Bachelor i Petroleumsteknologi og en Master i Finans fra King’s College London.

– Almir er spesielt sterk på analyse og modellering. Han er i tillegg kommersielt anlagt, og har en genuin dragning mot eiendomsutviklingsfaget, sier Investeringsdirektør André Sommerfelt Bårdstu.

– Vi er veldig fornøyd med å få Almir med på teamet vårt. Han er ung og fremoverlent, har god internasjonal erfaring fra kapitalmarkedet og har vist et imponerende konkurranseinnstinkt både privat og i jobbsammenheng. Han vil med sitt engasjement bli en god bidragsyter til Stor-Oslo kulturen, sier adm Dir Mathis Grimstad.

– Det var et enkelt valg å bli en del av Stor-Oslo-teamet når jeg fikk muligheten. Stor-Oslo Eiendom har vist imponerende resultater, gjennomføringskraft i prosjekter, kombinert med tydelig fokus på miljø og bærekraft. Jeg gleder meg til å bidra til å utvide porteføljen av utviklingsprosjekter, sier Almir, som hadde sin første dag i selskapet 18. oktober i år.

Stor-Oslo Eiendom ansetter ny finanssjef

Stor-Oslo Eiendom er i betydelig vekst og forsterker nå finansfunksjonen med Berit Koenig som ny finanssjef i nyopprettet stilling.

Berit Koenig innehar en Bachelor i Finans fra BI Oslo samt en Cand.merc (Master) in Finance and strategic management fra Copenhagen Business School. Berit er ansatt som ny finanssjef og innehar en bred og sterk kompetanse som tidligere konsulent i EY (Ernst & Young) og i senere år som leder av et rådgiverteam i Nordea. I løpet av sine seks år i Nordea var Koenig avdelingsbanksjef og ledet et team med rådgivere med ansvaret for bedriftskunder i region Oslo. Tidligere jobbet Koenig som kredittanalytiker i Nordea med ansvar for kvalitativ og kvantitativ analyse av bedriftskunder i Oslo. I EY jobbet hun i både revisjon og consulting i fem år.

– De siste årene har Stor-Oslo Eiendom hatt en formidabel vekst og det har vært spennende å følge selskapet utenfra, både hva gjelder akkvisisjon av nye eiendommer, gjennomføring av byutviklingsprosjekter samt selskapets stadig tydeligere fokus på bærekraft og miljø. Jeg har alltid hørt mye positivt om Stor-Oslo Eiendom og teamet som arbeider der. Jeg er derfor enormt ydmyk over at jeg nå har fått sjansen til å utvikle meg videre sammen de kompetente og fremoverlente menneskene som Stor-Oslo Eiendom har, sier Berit.

Som finanssjef vil Koenig ha en sentral rolle i videreutviklingen av Stor-Oslo Eiendom og finansfunksjonen til selskapet. Berit vil ha det overordnede ansvaret for finansieringen av selskapets prosjektportefølje på 6 800 boliger og 160 000 kvadratmeter med næringsarealer.

Det er en glede for oss i Stor-Oslo Eiendom å ønske Berit velkommen som Finanssjef. Stor-Oslo Eiendom har en betydelig prosjektportefølje som skal utvikles og finansieres de neste årene, og vi ser derfor frem til å få med Berit på laget med hennes lange erfaring med eiendomsfinansiering fra Nordea. Berit vil gi Stor-Oslo Eiendom solid faglig tyngde i den videre utviklingen av prosjektene og selskapet, sier Christian Haug, CFO i Stor-Oslo Eiendom.