Pressemelding Archives - Stor-Oslo Eiendom

Vi gjør endringer i styret og rigger oss for videre vekst

Gunnar Bøyum blir ny styreleder i Stor-Oslo Eiendom og overtar etter Arild Rygg som etablerte Stor-Oslo Eiendom for 22 år siden. Anne Jevne overtar for Jon Christian Syvertsen på vegne av Klaveness Marine.

 

Administrerende direktør i Stor-Oslo Eiendom, Mathis Grimstad, ser frem til å jobbe tett med den nye styrelederen i årene som kommer. Stor-Oslo Eiendom er i god vekst, til tross urolige tider, og har store og komplekse prosjekter i sin portefølje.

 

– Jeg gleder meg til å jobbe tett med vår nye styreleder i tiden som kommer. Vi kjenner Gunnar godt fra de 5 årene han tidligere satt i vårt styre. I tillegg har vi lært å kjenne Gunnar som en god konkurrent og særdeles dyktig eiendomsutvikler gjennom rollen som daglig leder i Aspelin Ramm. Gunnar har en imponerende karriere bak seg, og har et godt renomme og nettverk i bransjen som jeg er sikker på vil bidra til å skape verdier for aksjonærene i Stor-Oslo Eiendom i årene som kommer.
– Samtidig vil jeg få takke Arild Rygg som gjennom 22 år som grunder og styreleder har bygget opp et fantastisk selskap i tett samarbeid med teamet i Stor-Oslo. Det har vært en fantastisk reise og er et godt eksempel på god gründerkultur og raus ledelse fra dag en, sier Mathis Grimstad.

 

Gunnar Bøyum har vært konsernsjef i Aspelin Ramm Gruppen AS frem til desember 2022. Bøyum har videre bakgrunn fra en rekke lederstillinger og verv innen eiendomsrelatert virksomhet.
Bøyum har i dag også styreverv i selskaper som Handelsbanken, Nova Spektrum og Schage Eiendom, for å nevne noen.

 

– Stor-Oslo Eiendom har gjennom fullførte prosjekter vist at de behersker by- og eiendomsutvikling og er blant de ledende i Norge. Rammebetingelsene vil sette enda større krav til aktørene i tiden fremover. Organisasjonen vil få bruk for all sin kreativitet, erfaring og handlekraft. Den jobben tror jeg de klarer og jeg gleder meg til å være med, sier Gunnar Bøyum.

 

Tidligere i vår ble det kjent at Anne Jevne blir Head of Real Estate Investments i Klaveness Marine, og vil ta over styreplassen til Jon Christian Syvertsen. Anne Jevne er Siviløkonom med master innenfor eiendomsinvesteringer, og har lang og solid erfaring fra eiendomsmarkedet. Hun har lang erfaring med styrearbeid og kjenner Stor-Oslo Eiendom godt gjennom tidligere styreverv i flere av selskapets prosjektselskap.

Styret i Stor-Oslo Eiendom består i tillegg av Andreas Tronstad (Songa Eiendom AS), Christian Fossum (Stormbull AS), Kristin Mortensen (Moro AS), Steinar Lindberg (Steinar Lindberg AS), Øyvind Vedeler (Astron AS) og Karsten Hjertholm (Stor-Oslo Eiendom Invest AS).

Ny prosjektleder til Stor-Oslo Eiendom

Stor-Oslo Eiendom er i vekst med en betydelig prosjektportefølje under utvikling og har derfor ansatt nok en ny prosjektleder.

Kristian Villa Rikheim startet opp hos Stor-Oslo Eiendom 2 januar. Han kommer fra stillingen som prosjekteringsleder i NCC, der han har jobbet med nærings- og formålsbygg. Kristian har bakgrunn som sivilingeniør i bygg fra NTNU og har god erfaring med prosjekteringsledelse innenfor nybygg av bolig, formålsbygg og næring i både private og offentlige prosjekter.

Det er spennende og gøy å bli en del av teamet i Stor-Oslo Eiendom. Stor-Oslo Eiendom har hatt en imponerende vekst og er en markedsledende byutvikler i regionen. Selskapet har mange dyktige ansatte som jeg gleder meg til å jobbe sammen med for å realisere gode og bærekraftige prosjekter, uttaler Kristian.

Stor-Oslo Eiendom har en voksende portefølje av byutviklingsprosjekter. For å nå vårt mål om bærkraftig byutvikling trenger vi stadig påfyll av god og variert kompetanse i vår organisasjon.

Tverrfaglighet og samarbeid er grunnleggende verdier i vår organisasjon, og det er den kompetansen som gjør det mulig å utfordre det eksisterende og finne morgendagens løsninger innen byutvikling. Kristian har både riktig kompetanse, erfaring og innstilling og vi er veldig glade for å få ham ombord, sier Utviklingsdirektør Arne Brovold

Stor-Oslo Eiendom kjøper Konggata 51 ved Drammen sykehus

Eiendommen er på ca 6.5 mål og ligger i umiddelbar nærhet til dagens Drammen sykehus på Bragernes. I dag huser eiendommen Vestre Viken Helseforetak som leietaker, men Stor-Oslo Eiendom (SOE) har som ambisjon å omregulere eiendommen til boligformål. Eiendommen inngår i området som skal omreguleres sammen med Drammen Sykehus.

 

Stor-Oslo Eiendom kjøper Konggata 51 direkte fra Entra ASA. Partene er enige om at kjøpesummen for eiendommen skal holdes konfidensielt. Leietaker er Vestre Viken Helseforetak, som i dag driver et habiliteringssenter på eiendommen. De har en leieavtale frem til andre halvdel av 2026.

 

– Vi har lykkes å komme til enighet med Entra om en handel denne høsten. Vi syns denne eiendommen har en sjarmerende beliggenhet, og med en topografi som egner seg godt for boligutvikling. Nå ser vi frem til å videreføre regulerings- og utviklingsprosessen for denne eiendommen, sier Mathis Grimstad, administrerende direktør i SOE.

 

Eiendommen ligger i et skrående terreng, som faller i syd-vestlig retning. Eiendommen har dermed gode solforhold. Eiendommen, som forventes å kunne huse cirka 100-120 boliger, inngår i en større områdeplan som inkluderer både Drammen sykehus og øvrige grunneiere i nabolaget. En etterfølgende detaljregulering for eiendommen forventes å kunne være på plass i 2025/26.

 

– Stor-Oslo Eiendom har som ambisjon å miljøsertifisere alle våre boligutviklingsprosjekter i henhold til Breeam-Nor standarden, og dette prosjektet i Konggata er intet unntak. Vi har også som ambisjon å utvikle et boligprosjekt som står seg godt arkitektonisk, som vi er sikre på vil bli tatt godt imot blant fremtidige boligkjøpere på denne delen av Bragernes, sier Grimstad.

 

Stor-Oslo Eiendom har tidligere ferdigstilt to boligprosjekter på Bragernes, og har for tiden tre boligprosjekter under utvikling i samme område, øst for Bragernes torg.

 

I tillegg ble det den 19/12-2022 offentliggjort at Stor-Oslo Eiendom kjøper Drammen sykehus på Bragernes av Helseforetaket Vestre Viken. Disse eiendommene utgjør 57 mål og Drammen sykehus skal fortsette driften av dagens sykehusbygg inntil det nye sykehuset står klart på Brakerøya. Det vises til egen pressemelding for denne handelen.

 

Kontaktpersoner i Stor-Oslo Eiendom AS

Mathis Grimstad
Administrerende direktør
mathis@soeiendom.no
+47 412 94 865

André Sommerfelt Bårdstu
Investeringsdirektør
andre@soeiendom.no
+47 907 44 927

 

© Bilder / Drammen kommune

Stor-Oslo Eiendom kjøper Drammen sykehus

Stor-Oslo Eiendom (SOE) kjøper byggene og den 57 mål store tomten på Bragernes i Drammen, der Drammen sykehus ligger i dag. Selgeren er Helseforetaket Vestre Viken. Sykehuset fortsetter driften på Bragernes inntil det nye sykehuset står klar på Lierstrand om noen år, trolig i 2026.

 

Overtakelse av eiendommen skjer først når sykehusdriften flytter til nytt sykehusbygg. Det pågår allerede arbeid med ny områdeplan der dagens sykehus ligger, og som fremtidig eier trer Stor-Oslo Eiendom inn i dette arbeidet. Målet er å utvikle en ny og spennende bydel i sentrum av Drammen.

 

– Dette er en unik mulighet til å utvikle Drammen i tett samarbeid med Helseforetaket Vestre Viken, Drammen kommune og andre involverte grunneiere. Vi kan ta oss god tid til å planlegge de overordnede rammene, og sikre en god transformasjon av området til bolig- og næringsformål, sier administrerende direktør Mathis Grimstad i SOE.

 

Kjøpekontrakten ble inngått 18 desember 2022. Stor-Oslo Eiendom garanterer for en kjøpesum på minimum 850 millioner kroner. Kjøpesummen kan bli enda høyere basert på eiendommens endelige utnyttelsesgrad.

 

Sykehusområdet på Bragernes forventes å få cirka 900 nye boliger. Eiendommen har svært gode solforhold, og det er gode rekreasjonsmuligheter med Drammensmarka og Drammenselva i umiddelbar nærhet. Eiendommen ligger tett på Bragernes Torg, med mange lokale arbeidsplasser, kultur, handel og annen utadrettet virksomhet. Jernbanestasjonen på Strømsø ligger også innenfor en fin gå- og sykkelavstand.

 

– Vi ønsker å skape en levende og bærekraftig del av sentrum. SOE er opptatt av å drive god by- og stedsutvikling, og vi har som mål å utvikle et prosjekt som har høy arkitektonisk kvalitet og blir populært boligområde, sier Grimstad.

 

Stor-Oslo Eiendom har tidligere ferdigstilt to boligprosjekter på Bragernes, og har for tiden tre boligprosjekter under utvikling i samme område. Meglere på oppdraget har vært Realnor Property Advisors AS og BNM Realist Næringsmegling AS, mens juridiske rådgivere har vært Haavind AS og DLA Piper AS for hhv selger og kjøper.

 

Kontaktpersoner i Stor-Oslo Eiendom AS

Mathis Grimstad
Administrerende direktør
mathis@soeiendom.no
+47 412 94 865

André Sommerfelt Bårdstu
Investeringsdirektør
andre@soeiendom.no
+47 907 44 927

 

© Bilder / Drammen kommune

Ny prosjektleder til Stor-Oslo Eiendom

Stor-Oslo Eiendom er i vekst med en betydelig prosjektportefølje under utvikling og har derfor ansatt nok en ny prosjektleder.

Per Olav Dahl Hegge startet opp hos Stor-Oslo Eiendom 1. november. Han kommer fra stillingen som prosjektsjef i Bane NOR Eiendom, der han har jobbet med bolig- og næringsprosjekter i forskjellige faser. Han har også erfaring som prosjektleder i AF Gruppen med gjennomføring av totalentrepriser.

Per Olav har bakgrunn som sivilingeniør i bygg fra NTNU og god erfaring med prosjektledelse innenfor nybygg og rehab av bolig og næring i både private og offentlige prosjekter.

«Jeg har fulgt Stor-Oslo Eiendom over lengre tid noe som har gitt meg et svært godt inntrykk av selskapet som en av de mest fremoverlente og profesjonelle eiendomsutviklerne. Det er med stor glede at jeg blir en del av det svært kompetente teamet og jeg ser frem til å videreutvikle meg innenfor eiendomsutvikling. Jeg ser også frem til å jobbe med spennende og krevende prosjekter med et sterkt kommersielt fokus, samt helhetlig byutvikling der miljø og bærekraft står sentralt» uttaler Per Olav.

Stor-Oslo Eiendom har over mange år bygget et solid team av flinke folk som vi er skikkelig stolt av! Tverrfaglighet og samarbeid er grunnlggende verdier i vår organisasjon, og det er den kompetansen som gjør det mulig å utfordre det eksisterende, og finne morgendagens løsninger innen byutvikling. Per Olav har både riktig kompetanse, erfaring og innstilling og vi er veldig glade for å få ham om bord, sier adm.dir Mathis Grimstad.

Stor-Oslo Eiendom vokser og utvider prosjektteamet

Stor-Oslo Eiendom er i vekst med en betydelig prosjektportefølje under utvikling og har derfor ansatt to nye prosjektledere.

 

Camilla Sunde er kommet tilbake til Stor-Oslo Eiendom etter å ha jobbet som prosjektsjef hos JM Bolig i 4 år. Camilla begynte i sin stilling som senior prosjektleder i august. Camilla er utdannet byplanlegger fra LSE og har bakgrunn fra både offentlig og privat virksomhet. Hun har mye kompetanse fra reguleringsprosesser og tidlig fase av eiendomsutviklingen.

 

«Etter 4 år som prosjektsjef i JM ønsket jeg å bevege meg tilbake til tidligfase og regulering. Jeg har savnet miljøet i Stor-Oslo Eiendom, og når jeg fikk anledning til å komme tilbake var det egentlig et enkelt valg.
Stor- Oslo Eiendom har mange spennende og viktige byutviklingsprosjekter, og er godt rigget for å håndtere alle de utfordringene som må løses i slike sammensatte prosjekter. Selskapets økte satsing på både miljø og sosial bærekraft er noe jeg allerede er veldig stolt av.»

 

Kjartan Hervig begynte 1. september, og kommer fra stillingen som prosjektleder hos WSP hvor han blant annet har vært byggherrens prosjektleder for utvikling og gjennomføring av hotellet på The Well spa . Kjartan har bakgrunn fra NTNU som Sivilingeniør, og har opparbeidet seg en god erfaring (med prosjektledelse på byggherresiden) med gjennomføring av prosjekter i alle faser, i både privat og offentlig sektor.

 

«Gjennom å ha jobbet som konsulent innen prosjektledelse, har jeg fått et svært godt inntrykk av Stor-Oslo Eiendom som en solid og seriøs eiendomsutvikler. Jeg er derfor både stolt og glad over å bli en del av det kompetente teamet i selskapet. Jeg ser frem til å jobbe med, og videreutvikle, min kompetanse innen, eiendoms- og byutvikling. Det trigger meg å få jobbe i Stor-Oslo Eiendom, som innehar spennende prosjekter fra A-Å, hvor et kommersielt eierskap og drivkraft kombineres med et fokus på å levere god bokvalitet og bærekraft i utviklingen av morgendagens boliger og næringseiendom.»

 

Vi er veldig fornøyd med å få Camilla og Kjartan med på laget. De har begge lang og god erfaring som vil bidra til å gjøre Stor-Oslo til en enda bedre eiendomsutvikler. I en tid hvor det er kamp om ressursene er det hyggelig at vi klarer å tiltrekke oss gode medarbeidere og at vi blir oppfattet som et attraktivt selskap å jobbe i, sier adm.dir Mathis Grimstad.

Stor-Oslo Eiendom styrker prosjektteamet

Stor-Oslo Eiendom er i vekst med en betydelig prosjektportefølje under utvikling og har derfor ansatt tre nye prosjektledere.

 

Marius Hole Isager (28) begynte i stilling som prosjektleder i januar. Han kommer fra stillingen som prosjekteringsleder hos JM. Marius har en Bachelor Byggingeniør fra Høyskolen i Bergen og en Master i eiendomsutvikling fra Heriot Watt University.

 

–  Etter å ha fulgt selskapet i flere år er jeg glad for å kunne bli en del av en så fremoverlent og kunnskapsrik gjeng. Stor-Oslo Eiendom har de siste årene tatt rollen som en av de mest ambisiøse eiendomsutviklerne i regionen. Jeg ser virkelig frem til å jobbe med spennende prosjekter sammen med så dyktige medarbeidere, sier Marius.

 

Oscar Karlsrud (29) startet også i januar som ny prosjektleder, og kommer fra stillingen som prosjektleder hos Scandinavian Development / Constructive Development. Karlsrud er utdannet fra NMBU med en mastergrad i Eiendom. Karlsrud gleder seg til å utvikle selskapets prosjekter sammen med resten av teamet i Stor-Oslo Eiendom.

 

–  Stor-Oslo Eiendom er en målrettet og fremoverlent eiendomsutvikler med høy kompetanse som ønsker å gi noe tilbake i byutviklingen. Selskapet er godt rigget for fremtiden og har bærekraftige verdier, sier Oscar.

 

Knut Hvattum (37) er sist ankomne som prosjektleder i Stor-Oslo Eiendom i februar. Knut kommer fra stillingen som prosjektleder hos OBOS Nye Hjem. Han er utdannet ved Høgskolen Sør-Trøndelag og Berkley som ingeniør, med Master i Teknologiledelse og Project mangement.

 

–  Jeg gleder meg veldig til å bli del av Stor-Oslo-teamet. Stor-Oslo Eiendom har en strategi og visjon som jeg virkelig tror på. De har en svært spennende prosjekt-portefølje, og er samtidig opptatt av både miljø, bærekraft og proptech. Jeg ser frem til å bidra inn i prosjektene med min erfaring og lære mer fra et svært dyktig og sammensatt team, sier Knut.

 

– Vi har store forventninger til alle, og vi ser frem til deres bidrag i organisasjonen fremover. Alle tre er nå på plass og er godt i gang med respektive prosjekter. Vi er veldig fornøyd med ansettelsene, og samtlige vil styrke våre prosjektteam. Vi er sikre på at de vil bli gode bidragsytere til Stor-Oslo-kulturen, sier adm.dir Mathis Grimstad.

 

Stor-Oslo Eiendom styrker investeringsteamet

Stor-Oslo Eiendom har ansatt Almir Avdic (27) som ny Investeringsanalytiker.

Han kommer fra stillingen som analytiker hos Anvil Asset Advisors. Almir har en Bachelor i Petroleumsteknologi og en Master i Finans fra King’s College London.

– Almir er spesielt sterk på analyse og modellering. Han er i tillegg kommersielt anlagt, og har en genuin dragning mot eiendomsutviklingsfaget, sier Investeringsdirektør André Sommerfelt Bårdstu.

– Vi er veldig fornøyd med å få Almir med på teamet vårt. Han er ung og fremoverlent, har god internasjonal erfaring fra kapitalmarkedet og har vist et imponerende konkurranseinnstinkt både privat og i jobbsammenheng. Han vil med sitt engasjement bli en god bidragsyter til Stor-Oslo kulturen, sier adm Dir Mathis Grimstad.

– Det var et enkelt valg å bli en del av Stor-Oslo-teamet når jeg fikk muligheten. Stor-Oslo Eiendom har vist imponerende resultater, gjennomføringskraft i prosjekter, kombinert med tydelig fokus på miljø og bærekraft. Jeg gleder meg til å bidra til å utvide porteføljen av utviklingsprosjekter, sier Almir, som hadde sin første dag i selskapet 18. oktober i år.

Stor-Oslo Eiendom ansetter ny finanssjef

Stor-Oslo Eiendom er i betydelig vekst og forsterker nå finansfunksjonen med Berit Koenig som ny finanssjef i nyopprettet stilling.

Berit Koenig innehar en Bachelor i Finans fra BI Oslo samt en Cand.merc (Master) in Finance and strategic management fra Copenhagen Business School. Berit er ansatt som ny finanssjef og innehar en bred og sterk kompetanse som tidligere konsulent i EY (Ernst & Young) og i senere år som leder av et rådgiverteam i Nordea. I løpet av sine seks år i Nordea var Koenig avdelingsbanksjef og ledet et team med rådgivere med ansvaret for bedriftskunder i region Oslo. Tidligere jobbet Koenig som kredittanalytiker i Nordea med ansvar for kvalitativ og kvantitativ analyse av bedriftskunder i Oslo. I EY jobbet hun i både revisjon og consulting i fem år.

– De siste årene har Stor-Oslo Eiendom hatt en formidabel vekst og det har vært spennende å følge selskapet utenfra, både hva gjelder akkvisisjon av nye eiendommer, gjennomføring av byutviklingsprosjekter samt selskapets stadig tydeligere fokus på bærekraft og miljø. Jeg har alltid hørt mye positivt om Stor-Oslo Eiendom og teamet som arbeider der. Jeg er derfor enormt ydmyk over at jeg nå har fått sjansen til å utvikle meg videre sammen de kompetente og fremoverlente menneskene som Stor-Oslo Eiendom har, sier Berit.

Som finanssjef vil Koenig ha en sentral rolle i videreutviklingen av Stor-Oslo Eiendom og finansfunksjonen til selskapet. Berit vil ha det overordnede ansvaret for finansieringen av selskapets prosjektportefølje på 6 800 boliger og 160 000 kvadratmeter med næringsarealer.

Det er en glede for oss i Stor-Oslo Eiendom å ønske Berit velkommen som Finanssjef. Stor-Oslo Eiendom har en betydelig prosjektportefølje som skal utvikles og finansieres de neste årene, og vi ser derfor frem til å få med Berit på laget med hennes lange erfaring med eiendomsfinansiering fra Nordea. Berit vil gi Stor-Oslo Eiendom solid faglig tyngde i den videre utviklingen av prosjektene og selskapet, sier Christian Haug, CFO i Stor-Oslo Eiendom.