Uncategorized Archives - Stor-Oslo Eiendom

Stor-Oslo Eiendom kjøper Drammen sykehus

Stor-Oslo Eiendom (SOE) kjøper byggene og den 57 mål store tomten på Bragernes i Drammen, der Drammen sykehus ligger i dag. Selgeren er Helseforetaket Vestre Viken. Sykehuset fortsetter driften på Bragernes inntil det nye sykehuset står klar på Lierstrand om noen år, trolig i 2026.

 

Overtakelse av eiendommen skjer først når sykehusdriften flytter til nytt sykehusbygg. Det pågår allerede arbeid med ny områdeplan der dagens sykehus ligger, og som fremtidig eier trer Stor-Oslo Eiendom inn i dette arbeidet. Målet er å utvikle en ny og spennende bydel i sentrum av Drammen.

 

– Dette er en unik mulighet til å utvikle Drammen i tett samarbeid med Helseforetaket Vestre Viken, Drammen kommune og andre involverte grunneiere. Vi kan ta oss god tid til å planlegge de overordnede rammene, og sikre en god transformasjon av området til bolig- og næringsformål, sier administrerende direktør Mathis Grimstad i SOE.

 

Kjøpekontrakten ble inngått 18 desember 2022. Stor-Oslo Eiendom garanterer for en kjøpesum på minimum 850 millioner kroner. Kjøpesummen kan bli enda høyere basert på eiendommens endelige utnyttelsesgrad.

 

Sykehusområdet på Bragernes forventes å få cirka 900 nye boliger. Eiendommen har svært gode solforhold, og det er gode rekreasjonsmuligheter med Drammensmarka og Drammenselva i umiddelbar nærhet. Eiendommen ligger tett på Bragernes Torg, med mange lokale arbeidsplasser, kultur, handel og annen utadrettet virksomhet. Jernbanestasjonen på Strømsø ligger også innenfor en fin gå- og sykkelavstand.

 

– Vi ønsker å skape en levende og bærekraftig del av sentrum. SOE er opptatt av å drive god by- og stedsutvikling, og vi har som mål å utvikle et prosjekt som har høy arkitektonisk kvalitet og blir populært boligområde, sier Grimstad.

 

Stor-Oslo Eiendom har tidligere ferdigstilt to boligprosjekter på Bragernes, og har for tiden tre boligprosjekter under utvikling i samme område. Meglere på oppdraget har vært Realnor Property Advisors AS og BNM Realist Næringsmegling AS, mens juridiske rådgivere har vært Haavind AS og DLA Piper AS for hhv selger og kjøper.

 

Kontaktpersoner i Stor-Oslo Eiendom AS

Mathis Grimstad
Administrerende direktør
mathis@soeiendom.no
+47 412 94 865

André Sommerfelt Bårdstu
Investeringsdirektør
andre@soeiendom.no
+47 907 44 927

 

© Bilder / Drammen kommune

Vi rigger for de neste 20 årene!

Stor-Oslo Eiendom konsoliderer hele eiendomsporteføljen i et nytt selskap med en eiendomsverdi på cirka 6,5 mrd og en egenkapital på 2,4 mrd.

 

2021 ble et innholdsrikt år for oss. Vi har 20 års-jubileum, laget vår egen jubileumsbok, feiret i nye lokaler i DEG 16 og solgt boliger for ca. 1,8 mrd. Nå avslutter vi året med en emisjon på 2,4 mrd og samler eiendomsporteføljen.

I løpet av disse 20 årene har vi gått fra å være en liten gründerbedrift til et stort eiendomsselskap, med en portefølje spekket med vågale og grensesprengende prosjekter.

 

 

Alt startet med vår egen gründer og styreleder Arild Rygg. Planen til Arild da han startet Stor-Oslo Eiendom var å begynne i det små og gå fra prosjekt til prosjekt – men slik gikk det ikke. Entra Eiendom kom ganske raskt på banen og ønsket bistand fra Arild for å utvikle Postgirobygget. Det lille oppstartsselskapet fikk med andre ord en skikkelig pangstart og trengte raskt flere folk. Teamet, som på den tiden bestod av Arild selv og Karsten Hjertholm, ble derfor utvidet med Jannicke Grønvold, Arne Brovold og Mathis Grimstad.

Sammen utgjorde de en kunnskapsrik og erfaren gjeng som fikk gjøre en rekke store prosjekter, og som etter hvert ble lagt merke til i bransjen.

 

 

Nå – 20 år senere er det fortsatt full gass. Vi har i dag en portefølje på sentrale knutepunkt i Oslo-regionen på ca. 6.500 boliger, samt 200.000 kvadratmeter næringsarealer og bygulv. Vi jobber kontinuerlig med å sette nye mål for SOE og vi har nå brukt mye tid på det som skal skje fremover. Og den neste tiden blir veldig spennende for oss.

Per 15.12.21 konsoliderer vi hele eiendomsporteføljen i et nytt selskap med en eiendomsverdi på cirka 6,5 mrd og en egenkapital på 2,4 mrd. Målet er å bygge et enda mer solid selskap som kan hevde seg i et marked der konkurransen blir tøffere og prosjektene større.

 

 

 

 

– Vi har i løpet av de siste årene sett at flere større aktører er kommet inn i markedet med betydelig finansielle muskler. For å imøtekomme dette har vi lenge jobbet med å bygge en mer robust selskapsstruktur som vil gi oss løfteevne i et tøffere marked, sier administrerende direktør Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom

Til nå har SOE organisert alle sine prosjekter som egne single purpose-selskap (SPVer) med egne investorer til hvert prosjekt. Ved å samle alle SPVene til ett selskap, blir «nye» Stor-Oslo Eiendom en langt sterkere eiendomsutvikler finansielt, med en stor portefølje av utviklingseiendommer og en solid balanse.

– Vi har i mange år jobbet sammen med norske familieselskap, og det er gledelig at majoriteten av disse blir med oss videre. Det er generelt en underdekning av boliger i Oslo-regionen, og flere kommuner planlegger å gjennomføre store byutviklingsprosjekter for å imøtekomme disse behovene og for å tilrettelegge for en mer bærekraftig byutvikling. Vi mener vi nå er godt rustet med både kapital og kompetanse til å bli en ledende byutvikler i regionen, avslutter Mathis Grimstad.

Norgesgruppen-eier Johan Johannson, Norwegian-gründer Bjørn Kise, Braathen Eiendom, Møller Eiendom og gründerteamet bak Spacemaker deltar alle i emisjonen og blir nye aksjonærer i selskapet. Blant dagens SPV-aksjonærer er det flere som også deltar med friske penger inn i emisjonen.

De største aksjonærene etter konsolideringen blir de ansatte i SOE (som samlet eier ca 25%), Joh. Johansson Eiendom AS, Steinar Lindberg AS, Astron AS, Klaveness Marine AS, Moro AS, Songa/Blystad AS og Stormbull AS.

Nå starter en ny reise. Vi skal fortsette å jobbe med grensesprengende prosjekter – og ha det moro. Omorganiseringen vil gjøre oss mer robuste som igjen vil gi oss mulighet til enda flere spennende prosjekter. 

Vi er motivert og gleder oss til å ta fatt på de neste 20 årene! 

 

 

Vi feirer 20 år med egen jubileumsbok!

2021 vil for alltid forbli et spesielt år for oss i Stor-Oslo Eiendom. Det er nå gått 20 år siden vår egen Arild Rygg startet selskapet. I løpet av disse 20 årene har vi gått fra å være en liten gründerbedrift til et stort eiendomsselskap, med en portefølje spekket med vågale og grensesprengende prosjekter. I anledning jubileum ønsket vi også å lage en jubileumsbok som er proppfull av historier, prosjekter, mimring, folka og mye mer. Kom innom kontoret vårt i DEG 16 i Bjørvika og få et eksemplar!

 

 

Full rulle fra dag én

I løpet av Stor-Oslo Eiendom sine 20 år har det skjedd mye. Veldig mye. For mye til å dekke i en enkel bok – selv en nesten 300 siders bok. Men en ting var enkelt, og det var hvem vi skulle starte med. Her kommer vi ikke unna vår egen gründer, Arild Rygg.

Planen til Arild når han startet Stor-Oslo Eiendom var å starte i det små og gjøre prosjekt til prosjekt – men slik gikk det ikke. Entra Eiendom kom ganske raskt på banen og ønsket bistand fra Arild for å utvikle Postgirobygget. Det lille oppstartsselskapet fikk med andre ord en skikkelig pangstart og trengte raskt flere folk. Teamet som på den tiden bestod av Arild selv og Karsten Hjertholm, ble derfor utvidet med Jannicke Grønvold, Arne Brovold og Mathis Grimstad. Sammen ble de en kunnskapsrik og erfaren gjeng som fikk gjøre en rekke store prosjekter, og som etter hvert ble lagt merke til i bransjen.
Selv om Mathis Grimstad kom til selskapet i 2003, gikk han først inn som daglig leder i 2015. Med en filosofi at hvert eneste prosjekt skal gi tilbake til byen, til menneskene, og det må være bærekraftig, er Mathis sitt mål at selskapet skal forvandle Stor-Oslo til et sted hvor mennesker ikke bare har lyst til å bo – men også leve – og hvor naturen har plass til å blomstre.
Arild og Mathis har et vennskap som går tilbake flere tiår. I boken har vi dedikert mange sider som byr på både morsomme og seriøse historier fra vennskapet.

 

En gjeng som våger

Vi er umåtelig stolte av alle våre kollegaer. I løpet av 20 år er det naturligvis mange som har kommet og mange som har gått; sånn vil det alltid være. Felles for alle som kommer til Stor-Oslo Eiendom er at de er lidenskapelige opptatt av det de driver med. Våre kollegaer er en gjeng som våger, en gjeng som er godt rustet for en spennende og krevende fremtid, og som kan tillate seg å sette hårete mål.
I jubileumsboken vil du kunne møte mange av våre kollegaer, både som delaktige i ulike prosjekter, i spalten “5 kjappe”, på sosiale turer, og som ildsjeler innenfor ulike felt – eksempelvis kunst, bærekraft og PropTech.

 

 

Prosjektene

Vi har brukt mye plass i jubileumsboken til å fortelle både om prosjektene våre, og hvem som har vært involvert. Noen prosjekter har fått mer omtale enn andre – mye grunnet størrelse, kompleksitet og innflytelse i lokalområdet. Prosjekter som Equinor Fornebu, Intility arena, Munch Brygge og Meierikvartalet er blant prosjektene som både har mottatt nasjonale og internasjonale priser, men som også er prosjekter hvor teknologi og miljø, og sosial bærekraft står høyt på agendaen.

Tallet på antall prosjekter vi har vært involvert i er mange, og i boken har vi passet på at ingen er glemt. Derfor laget vi en tidslinje fra 2001 og frem til i dag som gir en god oversikt over alt som har foregått de siste 20 årene. For oss er det å mimre tilbake utrolig moro, og vi håper du også finner det inspirerende og interessant.

 

 

 

En god byutvikler løfter blikket

I Stor-Oslo Eiendom så mener vi at hver eiendom fortjener å få utnyttet sitt potensiale, få sin egen identitet, og gi noe ekstra tilbake til brukerne. For å få til dette må vi se det store bildet: Vi må løfte blikket og innta fugleperspektiv – først da kan vi utrede hvordan eiendommen kan løfte området rundt. Bygget må være en del av løsningen, gi noe tilbake, og bidra til å gjøre området bedre enn før.

Vår tilnærming er å finne det unike ved prosjektet, enten det er tomten, bygget eller området rundt. Det unike bidrar til at vi kan bygge noe spesielt. Vi ønsker å skille oss ut og gå vår egen vei.

Det å løfte blikket fikk vi også gjort da vi i januar 2020 flyttet til splitter nye lokaler i Dronning Eufemias gate 16 i Barcode. Fra 16. etg har vi utsikt over hele byen og eiendomsutviklingen som pågår i Oslo. Vår ambisjon var å lage et moderne byutviklingskontor med mye plass for samarbeid, møter, kreative arbeidssoner, lek og moro. Vi mener selv vi har de kuleste kontorene i byen og tilbyr omvisning til alle som ønsker det.

 

 

Proppfull av spennende temaer

Vi fant fort ut at det å fylle en bok på nesten 300 sider med innhold gikk lekende lett. Verre var det å velge bort. PropTech, bærekraft, kunst, investering og forvaltning, fremtiden, og ikke minst vår rolle som byutvikler er alle temaer vi gjennomgår i boken.Litt varm i hjertet blir vi også når vi ser på vårt bidrag tilbake til samfunnet. Vi vil årlig selge boliger for i overkant av 5 milliarder og skal de neste årene realisere prosjekter for mer enn 36 milliarder i Stor-Oslo regionen. Basert på DNB sin ringvirkningskalkulator vil disse verdiene skape nyttige bidrag tilbake til samfunnet, som blant annet 170 arbeidsplasser hos andre bedrifter og 187 nye lærere. Dette er i tråd med vår filosofi om å gi tilbake til samfunnet.

 

 

 

 

 

En shoutout til alle våre samarbeidspartnere

I vår bransje handler store deler av hverdagen om samarbeid med andre. Det kan være underleverandører, partnere, eller bedrifter vi har investert i. Vi er veldig takknemlige for alle de gode samarbeidene vi har hatt opp gjennom årene og ønsker å rette en stor takk til dere alle. Ingen nevnt, ingen glemt. Gode partnerskap er noe vi skal fortsette med fremover. Og vi ser frem til alle prosjektene vi skal realisere sammen i årene som kommer.

 

Ønsker du et eksemplar av jubileumsboken?

Det er mange som har bidratt til at denne boken har blitt så bra som den har blitt. De ansatte i Stor-Oslo Eiendom har virkelig brettet opp ermene og bidratt både med tekster og historier. I tråd med vårt bærekraftfokus er også boken delvis trykket på det bærekraftige papiret, Paperwise. Boken er i utgangspunktet laget av Stor-Oslo Eiendom, for Stor-Oslo Eiendom. Men for oss betyr det mye hvis andre også får glede av den. Er du i nærområdet, stikk innom oss for en kopp kaffe og få med deg et eksemplar.

Vi gleder oss til å dele våre historier med dere!

 

 

 

 

 

Korona til tross: Høy aktivitet og produksjon i Stor-Oslo Eiendom

For all ettertid vil 2020 bli husket som et år preget av Korona. Året har vært utfordrende for Norge og verden under ett. I Stor-Oslo Eiendom har vi evnet å opprettholde svært god aktivitet fra hjemmekontor og har i løpet av året solgt over 300 leiligheter til mer enn 1,7 milliarder kroner. Vi har hatt byggestart i flere prosjekter, signert entrepriseavtaler for over 2,7 milliarder kroner og styrket satsningen innenfor teknologi.

 

I Stor-Oslo Eiendom utvikler vi store og komplekse eiendomsprosjekter, som eksempelvis Meierikvartalet på Lillestrøm og Frysjaparken i Oslo. På disse to prosjektene til sammen har vi i år solgt 212 leiligheter og signert entrepriseavtaler for om lag 2,3 mrd. kr. Begge prosjektene har full produksjon på byggeplass, og “Tårnhus 1” og “Tårnhus 2” i sentrum av Lillestrøm er nå reist til full høyde på 17 og 19 etasjer. I tillegg har solgt over 90 leiligheter på fire andre prosjekter på Jessheim, Kolbotn og Bekkestua og er godt i gang med bygging.

 

– Vi er veldig imponert over hvordan entreprenørene har klart å tilpasse seg på byggeplass og klart å holde god fremdrift og produksjon gjennom denne pandemien. i Stor-Oslo Eiendom har vi også klart å holde aktivitetsnivået høyt selv om vi har sittet på hvert vårt hjemmekontor, sier administrerende direktør Mathis Grimstad.

 

Aktiviteten i samfunnet har vært preget ulike koronatiltak. Det har stilt store krav til planlegging og oppfølging i alle faser av våre prosjekter. Vi er derfor ekstra stolte av våre samarbeidspartnere og måten vi sammen har opprettholdt god produksjon og aktivitet på de syv ulike byggeplassene våre. Å få opprettholdt fremdrift har vært førsteprioritet i alle våre prosjekter, og det har vi i stor grad lyktes med i året som har gått; eksempelvis har vi hatt tre byggestarter i 2020. I sentrum av Kolbotn startet vi bygging av Skolebakken K hvor byggetrinn 1 har solgt godt i løpet av året. Videre starter vi også byggingen av Gotaasalléen på Jessheim som blant annet vil gi Jessheim sentrum et helt nytt torg. På Bekkestua overleveres Villa P andre kvartal 2021 før Meglergården overleveres i 2022.

 

Teknologi

Da koronaen traff oss, sto Stor-Oslo Eiendom godt rustet til en arbeidstilværelse med hjemmekontor og videomøter. Vi hadde på plass digitale løsninger som var utprøvd og satt i drift lenge før pandemien slo til. Pandemien viser hvor viktig teknologi er, og hvordan vi fremover kan bli enda bedre på å effektivisere hverdagen ved bruk av digitale løsninger.

 

I sommer lanserte vi Stor-Oslo PropTech for å spisse vår satsing på teknologi i selskapet. Vår første investering Spacemaker ble solgt med hyggelig avkastning i løpet av året og viser at ny teknologi kan ha stor verdiskapning i bransjen. Vi har i år også investert i Defigo som gir oss muligheten til å levere digitale adgangskontrollsystemer og gir kundene våre en nøkkelfri tilgang til både bygg og leiligheter. Vår satsing på ny teknologi vil fortsette og vi ønsker å jobbe tett med nye start-up bedrifter som utvikler teknologi innen eiendomsutvikling.

Stor-Oslo Eiendom ansetter markedssjef for næring

Ansetter Marit Elisabeth Jensen som ny markedssjef for næring

 

Stor-Oslo Eiendom forsterker markedsavdelingen og ønsker Marit Elisabeth Jensen velkommen som ny markedssjef for næring. Marit vil ha det kommersielle ansvaret for bygulv og næringsarealer i vår prosjektportefølje og vil i tett samarbeid med prosjektteamene utvikle og programmere over 150 000 kvm næring.

Marit har solid erfaring innen destinasjonsutvikling, konseptutvikling og programmering av handelsdestinasjoner og byrom. Hun har blant annet jobbet med utviklingen av shoppinggalleriet Eger Karl Johan og Steen & Strøm Magasin, samt vært ansvarlig for rehabiliteringen av Vikaterassen for Storebrand Eiendom.

I tillegg kjenner Marit Stor-Oslo Eiendom godt fra før. Det siste året har hun jobbet med flere av våre store destinasjonsprosjekter som Fyrstikktorget, Linderud og Sentrumskvartalet i Ski. Det siste halvannet året har hun drevet sitt eget selskap People and Places og bistått eiendomsutviklere, gårdeiere og retailaktører med å programmere og utvikle bygulv. Tidligere har Marit jobbet hos blant annet Søylen Eiendom, Storebrand Eiendom og Cushman & Wakefield realkapital.

Jeg har vært så heldig å få lov til å bistå Stor Oslo Eiendom i ulike prosjekter det siste året og har blitt godt kjent med både prosjektene og de flinke folkene der. Det var derfor et enkelt valg å bli en del av denne organisasjonen. Jeg gleder meg veldig til å jobbe med spennende og viktige byutviklingsprosjekter drevet av smidige og kompetente team. Samtidig tilfører jeg en ny kompetanse til organisasjonen og får bidra til å bygge opp et nytt fagfelt i Stor Oslo Eiendom, sier Marit.

Vi kjenner Marit godt etter samarbeid på flere av våre store prosjekter. Hun har tilført disse prosjektene en viktig kompetanse og ett bransjenettverk som har tilført prosjektene merverdi. Med en voksende prosjektportefølje, med betydelig innslag av bygulv og næringsarealer, falt det derfor veldig naturlig å ansette Marit på permanent basis. Marit vil være vår spesialkompetanse i vurdering av kommersielt potensiale og businesscase i kjøp og tidligfase i prosjektene, sier utviklingsdirektør Arne Brovold.

 

Vi ønsker Marit Jensen hjertelig velkommen til oss!

Stor-Oslo Eiendom forsterker økonomifunksjonen

Ansetter Ane Emilie Helsem som ny økonomiansvarlig

 

Stor-Oslo Eiendom ønsker Ane Emilie Helsem velkommen som ny økonomiansvarlig. Som økonomiansvarlig vil Ane Emilie ha ansvar for økonomirapportering for flere av de ulike prosjektselskapene under utvikling.

Ane Emilie begynte 1. september og kommer fra stillingen som Business Controller i NCC Property Development AS. Hun kjenner derfor eiendomsbransjen godt fra før og har tidligere hatt økonomiansvaret for hele eiendomsporteføljen til NCC Property Development AS i Norge.

Ane Emilie er 33 år og er utdannet siviløkonom, og innehar også en master innen regnskap og revisjon fra Handelshøyskolen i Bergen. Ane Emilie har bak seg en idrettskarriere som alpinkjører og var i slalåm rangert blant topp fem beste i verdien i sitt årskull.

– Det blir fint å få Ane Emilie med på laget og hun blir et viktig tilskudd til vår økonomiavdeling med hennes brede erfaring. Vi styrker kapasiteten i denne avdelingen slik at vi bedre utnytter mulighetene i våre prosjekter og kan se synergier på tvers av porteføljen, sier adm.dir. Mathis Grimstad.

– Jeg gleder meg veldig til å bli en del av Stor-Oslo Eiendom. Porteføljen består av mange spennende utviklingsprosjekter, som har fokus både på bærekraft og å gi noe tilbake til områdene de utvikles i. Jeg ser frem til å jobbe med dedikerte og kompetente medarbeidere i tverrfaglige team i Stor-Oslo Eiendom, sier Ane Emilie.

Vi ønsker Ane Emilie hjertelig velkommen til oss!

Nye Linderud søker daglig leder for innovasjonsprosjekt!

Stor-Oslo Eiendom og bydel Bjerke etablerer en fysisk Hub for verdiskapning og søker daglig leder for innovasjonsprosjektet

 

Stor-Oslo Eiendom utvikler den gamle Siemenstomten på nedre Linderud hvor de tidligere næringsområdene skal omtransformeres til bolig, næring og flotte uterom.  Ambisjonen for nye Linderud er å skape en smart og levende bydel, med boliger og næringslokaler, bundet sammen av et urbant byrom. I påvente av boligbygging og utvikling av ny og eksisterende næringseiendom ønsker Stor-Oslo Eiendom å skape både liv og dynamikk. Vi har inngått et samarbeid med Bydel Bjerke gjennom et midlertidig nærmiljøprogram hvor vi sammen skal skape en hub/landsby for innovasjon, samhandling og samskaping i de eksisterende lokalene.

Innovasjonsprosjektet har som målsetting å skape en inkluderende møteplass på Linderud, og en arena for å skape nye løsninger på samfunnsutfordringer knyttet til sosial og miljømessig bærekraft. Prosjektet vil bygge videre på Bydel Bjerkes erfaringer fra Vollebekk Fabrikker.

Det etableres en fysisk hub på Linderud for verdiskapning innen teknologi og sirkulærøkonomi, som vi ønsker skal bli en testarena og et samlingssted for det nye arbeidslivet og nye retail-/servicekonsepter. Vår ambisjon er sammen med Bydel Bjerke å involvere nærmiljøet i utviklingen av området.

Første steg på veien er å engasjere en daglig leder for innovasjonsprosjektet som vil være svært delaktig i å utvikle og forme dette. Søknadsfrist er 18.september. Oppdraget er midlertidig og vedkommende engasjeres som frilanser.

Ta kontakt med prosjektleder Richard Zagar (richard@soeiendom.no) dersom dette kunne være av interesse.

Richard Zagar returnerer til Stor-Oslo Eiendom!

Stor-Oslo Eiendom forsterker med ny prosjektansvarlig

 

Stor-Oslo Eiendom styrker prosjektavdelingen med ansettelsen av en gammel kjenning, Richard Zagar. Richard kjenner Stor-Oslo Eiendom godt fra før, etter tidligere å ha jobbet i selskapet i 6 år, fra 2010 til 2016. Etter 3 år som prosjektsjef i Bonum og daglig leder i Bonum Prosjekt returnerer nå Richard tilbake til rollen som prosjektansvarlig hos oss fra 3. august.

 

– Det passer veldig bra at Richard kommer tilbake til oss nå. Vi har mange store prosjekter å jobbe med om dagen, og det er veldig verdifullt for oss å få inn mer erfaring og kompetanse samtidig som Richard kjenner vår organisasjon godt. Han blir en viktig bidragsyter for oss fremover, sier adm. dir. Mathis Grimstad.

 

– Det er spennende å være tilbake og på nytt bli en del av Stor-Oslo-teamet. Stor-Oslo Eiendom er et selskap med dyktige mennesker, er fremoverlente og har høye ambisjoner. I tiden jeg har vært ute har de hatt en formidabel utvikling og er nå en av Norges ledende boligutviklere. Jeg ser frem imot å bidra til at Stor-Oslo Eiendom utvikler seg videre, og jeg gleder meg til å ta fatt på de nye oppgavene i selskapet, sier Richard.

 

Vi ønsker Richard hjertelig velkommen tilbake til oss!

Stor-Oslo Eiendom lanserer eget PropTech-selskap

Stor-Oslo Eiendom har som en av Østlandets største eiendomsutviklere, spesialisert seg på utvikling av urbane knutepunkt. For å være med på å utvikle den smarte bærekraftige byen øker selskapet nå sin innsats for å utvikle teknologi rettet mot utvikling av eiendom.

 

– Dette er en lansering vi har gledet oss veldig til å dele med omverdenen. I Stor-Oslo Eiendom har vi et betydelig engasjement for teknologiutvikling og smarte løsninger, hvilket gjenspeiles i utviklingsprosjektene våre. Vår bransje er en miljøversting, som alene står for 40 prosent av klimagassutslippene på verdensbasis. Det kan ikke fortsette, og vi anser det som vår forpliktelse å ta grep for en grønnere bransje i tråd med FNs bærekraftsmål, sier Mathis Grimstad, administrerende direktør i Stor-Oslo Eiendom.

 

– Vi er en rendyrket eiendomsutvikler som jobber med kjøp, utvikling, markedsføring, bygging og salg av eiendom. I denne verdikjeden er vi spesialister, og vi ser at vi kan bruke og utvikle ny teknologi som vil effektivisere og øke verdien i prosjektene, sier Grimstad.

Henrik Taubøll inn i styret

Stor-Oslo PropTech AS blir etablert som et eget datterselskap innenfor Stor-Oslo Eiendom paraplyen. Med seg på laget har Stor-Oslo Eiendom fått med Henrik Taubøll, som gjennom flere år har gjort seg bemerket eiendomsbransjen, både som advokat, gründer av Ung i Næringseiendom, leder av WeWork Nordic og en av initiativtagerne bak nettverket PropTech Norway.

 

– Vi er svært glade over at Henrik har sagt ja til å være med på å utvikle Stor-Oslo PropTech. Han har de riktige ambisjonene, en unik kompetanse og et stort nettverk som kommer oppstartsbedriftene vesentlig til gode, fortsetter Grimstad.

 

– Proptech er en megatrend som vi ser at endrer eiendomsbransjen verden over. Dette gjelder alt fra smarte bygg, smarte byer og nye forretningsmodeller, som co-working, til mer fintech-baserte produkter som plattformteknologi for transaksjoner og lån. Vi har sett en eksponentiell vekst

i dette markedet de siste årene og jeg har sittet tett på det internasjonale proptech-miljøet i mange år, samt jobber nå aktivt med proptech hos advokatfirmaet Wiersholm. Jeg håper å kunne bidra med erfaring og nettverk til Stor-Oslo Proptech og bedriftene de velger å satse på.

 

 

Inviterer oppstartsselskapene inn

Stor-Oslo Eiendom har som ambisjon å utvikle ny teknologi i samarbeid med nye start-up bedrifter. Selskapet har en lang rekke eiendommer under utvikling og ønsker å tilby teknologibedrifter å teste og utvikle ny teknologi i samarbeid med prosjektteamene. Ved å få Stor-Oslo PropTech med som investor får oppstartsbedriftene inn en solid finansiell støttespiller som i tillegg tilbyr sin kompetanse og sitt nettverk. Denne kompetanseutviklingen vil være en viktig del i å rigge oppstartsselskapene for videre vekst. I Stor-Oslo PropTech vil oppstartsselskapene finne en dedikert partner.

 

– I Stor-Oslo Eiendom jobber det et sammensatt lag på nesten førti mennesker, som alle er svært kompetente på ulike fagfelt. Vi tror på å tenke sammen, jobbe i team og dele kunnskap for å finne de beste løsningene. Vi tror også flere av de nye teknologiselskapene kan ha svært godt av å jobbe tett sammen med våre prosjektteam. Først og fremst tilbyr vi kompetanse og mulighet til å utvikle gode tekniske løsninger i reelle prosjekter. I tillegg vil vi også være en sterk finansiell partner for videreutviklingen av selskapet, avslutter Grimstad.

 

Unikt i det norske markedet

To selskaper er allerede med i satsningen, og disse er Dimension 10 og Spacemaker. Håvard Haukeland, medgründer og CEO i Spacemaker, mener at Stor-Oslo PropTech tilbyr noe unikt til oppstartsmiljøene som blir tatt inn.

 

– Stor-Oslo Eiendom har vært en nær partner av Spacemaker fra vi startet selskapet i 2016, først som forskningspartner, senere som kunde og investor, men også som en sparringspartner for oss gründerne underveis. Det viktigste for oss har vært den nære og transparente dialogen vi har hatt med Stor-Oslo på verdien Spacemakers programvare skaper i faktiske prosjekter, som å bidra til å spare tre måneder i reguleringsfasen, øke presisjonen i tomteakkvisisjon samt identifisere løsninger for gode bo- og byutviklingskvaliteter i komplekse, urbane tomter. Det finnes mange ventureselskaper der ute som kan tilby sin erfaring fra å bygge selskaper, men det er lite som betyr mer for oppstartsselskaper i tidlig fase enn kunder som tilbyr porteføljen sin som en sandkasse. Her har eiendomsselskaper et konkurransefortrinn, og det er fantastisk for alle techselskaper, også utenfor Norge, at en aktør so

Stor-Oslo Eiendom ansetter unge og lovende ressurser

Stor-Oslo Eiendom forsterker både investeringsteamet og forvaltningsfunksjonen

Stor-Oslo Eiendom styrker organisasjonen med to talenter, Ingri Sæbø Dale og Anders Bjørnsen. Ingri vil bistå både som prosjektleder i prosjektselskapene og som forvalter av vår eksisterende eiendomsportefølje. Anders kommer inn som analytiker i investingsteamet.

– Begge to hadde sine første arbeidsdager midt under den verste delen av Corona-perioden i starten av april, og har taklet det på en flott måte. De gikk rett i gang med arbeidet og har hatt en flying start. Vi ønsker de velkommen om bord, og vi gleder oss til fortsettelsen, smiler en fornøyd Mathis Grimstad

Ingri Sæbø Dale er utdannet økonom med master i eiendomsutvikling fra NMBU. Hun har jobbet fem år som prosjektleder og rådgiver innenfor systemer for eiendomsforvaltning. Hun har bakgrunn fra Fenistra og har veiledet mange ulike eiendomsselskaper i bruk av digitale løsninger for å effektivisere drift og forvaltning. Ingri kjenner Stor-Oslo Eiendom godt fra før og gleder seg til å ta fatt på jobben. På fritiden sykler eller går Ingri lange turer, gjerne på fjellet eller langs sjøen.

– For meg skiller Stor-Oslo Eiendom seg ut som en utvikler som tar hensyn til miljøet, og har bærekraftige prosjekter som gir gode kvaliteter tilbake til områdene de skapes i. Jeg ser frem til å jobbe i et dyktig team med bred kompetanse og faglig tyngde, sier Ingri.

Anders Bjørnsen er 27 år gammel og kommer fra PwC Deals. Han har i hovedsak jobbet innenfor finansiell due diligence, verdivurdering og finansiell modellering. Anders har fått kjennskap til et bredt spekter av bransjer, også eiendom. I tillegg har han arbeidserfaring fra Nordea Markets og Saxo Bank. Anders har en mastergrad i finans og investeringsstrategier fra Copenhagen Business School, en interesse som strekker seg ut over arbeid og studier. På fritiden driver han med triatlon og langrenn på mosjonist nivå.

– Jeg gleder meg veldig til å bli en del av Stor-Oslo Eiendom. Selskapet har levert imponerende resultater og driver en dynamisk og spennende virksomhet, i tillegg til at de har tatt et tydelig miljøansvar, i en bransje hvor dette er helt kritisk, sier Anders.